View Post

Што може да има потенцијална бизнис енергија?

Потенцијалната бизнис енергија е содржана во секој елемент на бизнисот како што секое тело согласно физиката содржи потенцијална енергија. Но, секогаш постои прашање што е тоа што содржи потенцијална бизнис …

View Post

Стратегија за Бизнис Интелигенција

Добро е што знаете дека на Вашиот бизнис му е потребна бизнис интелигенција (БИ). Во текот на изминатите 5 години, големите податоци и БИ станаа повеќе од само податоци за …

View Post

20 совети за успех на Вашиот стартап

Дел од живеењето и работењето во стартап светот е учење од грешките, и од Вашите и другите. Имате шанса да видите што ги разликува компаниите кои завршија со успех од …

View Post

Прилози за упис на ДООЕЛ

Изјава за основање на ДООЕЛ со паричен влог Изјава за основање на ДООЕЛ со паричен влог со одложено плаќање Изјава за основање на ДООЕЛ со непаричен влог Изјава за основање …

View Post

Прилози за упис на ДОО

Договор за основање на ДОО со непаричен влог Договор за основање на ДОО со непаричен влог со одложено плаќање Договор за основање на ДОО со паричен влог Договор за основање …

View Post

Отворање на трансакциска сметка

Според законот за трговски друштва на РМ, секоја ново-отворена компанија е должна да отвори и валидна трансакциска сметка на ново формираното правно лице. Потребна документација за отворање на нова трансакциска …

View Post

Типови на претпријатија

Според Закон за трговски друштва (ЗТД) на Република Македонија, претпријатијата се делат на неколку групи. Категорија Закон за трговски друштва Микро претпријатија До 10 вработени Бруто приход од било кој …

View Post

Посебни услови за градежна дејност

Посебни услови за градежна дејност Учесници во изградбата се носителот на правото на градење и правни лица кои ги вршат работите на проектирање, ревизија, изведување и надзор над изградбата При …