View Post

7 тајни за брз напредок на Вашиот стартап

Новите сопственици на бизниси имаат бројни цели кога почнуваат, вклучувајќи го брзиот раст и признавањето за нивниот млад потфат. Но успехот преку ноќ не е често стандард: Не постои специфичен …

View Post

Акционерско друштво

Акционерското друштво е трговско друштво карактеристично по тоа што акционерите учествуваат со влогови во основната главнина, којашто е поделена на акции. Минималниот број на членови според Законот за трговски друштва …

View Post

Бизнис совети – улога и место на истражувањето во бизнисот

Истражувањето е самостојна наука. Поради оваа причина многу често се комплицира задачата и содржината на истражувањето. Ова може да ги обесхрабри луѓето да учествуваат во истражувачки студии или дури  да даваат свои …

View Post

Што може да има потенцијална бизнис енергија?

Потенцијалната бизнис енергија е содржана во секој елемент на бизнисот како што секое тело согласно физиката содржи потенцијална енергија. Но, секогаш постои прашање што е тоа што содржи потенцијална бизнис …

View Post

Стратегија за Бизнис Интелигенција

Добро е што знаете дека на Вашиот бизнис му е потребна бизнис интелигенција (БИ). Во текот на изминатите 5 години, големите податоци и БИ станаа повеќе од само податоци за …

View Post

20 совети за успех на Вашиот стартап

Дел од живеењето и работењето во стартап светот е учење од грешките, и од Вашите и другите. Имате шанса да видите што ги разликува компаниите кои завршија со успех од …

View Post

Прилози за упис на ДООЕЛ

Изјава за основање на ДООЕЛ со паричен влог Изјава за основање на ДООЕЛ со паричен влог со одложено плаќање Изјава за основање на ДООЕЛ со непаричен влог Изјава за основање …