View Post

Основање и упис на ДОО/ДООЕЛ

Друштво со ограничена одговност (ДОО) е трговско друштво во коешто едни или повеќе физички и правни лица учествуваат со по еден влог во однапред договорена основна главнина на друштвото.Основањето се …

View Post

7 тајни за брз напредок на Вашиот стартап

Новите сопственици на бизниси имаат бројни цели кога почнуваат, вклучувајќи го брзиот раст и признавањето за нивниот млад потфат. Но успехот преку ноќ не е често стандард: Не постои специфичен …

View Post

Акционерско друштво

Акционерското друштво е трговско друштво карактеристично по тоа што акционерите учествуваат со влогови во основната главнина, којашто е поделена на акции. Минималниот број на членови според Законот за трговски друштва …

View Post

Бизнис совети – улога и место на истражувањето во бизнисот

Истражувањето е самостојна наука. Поради оваа причина многу често се комплицира задачата и содржината на истражувањето. Ова може да ги обесхрабри луѓето да учествуваат во истражувачки студии или дури  да даваат свои …

View Post

Што може да има потенцијална бизнис енергија?

Потенцијалната бизнис енергија е содржана во секој елемент на бизнисот како што секое тело согласно физиката содржи потенцијална енергија. Но, секогаш постои прашање што е тоа што содржи потенцијална бизнис …

View Post

Стратегија за Бизнис Интелигенција

Добро е што знаете дека на Вашиот бизнис му е потребна бизнис интелигенција (БИ). Во текот на изминатите 5 години, големите податоци и БИ станаа повеќе од само податоци за …

View Post

20 совети за успех на Вашиот стартап

Дел од живеењето и работењето во стартап светот е учење од грешките, и од Вашите и другите. Имате шанса да видите што ги разликува компаниите кои завршија со успех од …