View Post

Видови на вработување

Полно работно време и со скратено работно време Вработените со полно работно време работат редовно во просек по 38 часа неделно. Фактичките работни часови на вработениот се договорени помеѓу работодавачот …

View Post

Даноци

Во почетокот на 90-тите години, со воведување на новиот економски систем во Република Македонија, се воведе и нов фискален систем, заснован на принципите на пазарна економија, приватна сопственост, самостојност на …

View Post

Релевантен бизнис план, наместо перфектен бизнис план

Бизнис планот сеуште за постоечките бизниси претставува основна алатка за управување на секојдневните активности на компанијата и врската помеѓу сегашната состојба и визијата на претприемачот. Но, успехот не е едноставен …

View Post

Пронаоѓање на нови погодни пазари за зголемување на Вашата продажба

Како да ја зголемите продажбата? Со продажба на  повеќе кај постоечките клиенти дефинитивно е опција. Но, што ако Вашите постоечки клиенти едноставно не можат да купат повеќе? Начинот на кој треба да …

View Post

Претприемничко предвидување – Пет принципи

Предвидувањето на еден претприемач како и било што друго има свои сопствени принципи кои мора да се знаат доколку претприемачот сака да имплементира успешно предвидување за сопствениот бизнис. Пет основни …

View Post

Разделете ја Вашата публика

Сегментација на купувачите е разбирање на уникатните карактеристики и однесувања на Вашите клиенти за да може да излезе со маркетинг порака која ефективно ќе комуницира со нив. Исто така, Ви помага …

View Post

Успешен претприемач – одлучувачки фактори – реалност

Петнаесетте фактори кои влијаат на успешноста на претприемачот: Спремност да превземе акција, Знаење, Креативност, Вештини, Интелигенција, Истрајност, Упорност, Тимска работа, Вкалкулирано ризикување, Самодоверба, Искуство, Талент Чесност, Врски и Среќа. Зошто …