View Post

Обука и развој на вработени

Обуката и развојот на вработените е широк термин кој опфаќа повеќе видови на учење на вработените. Обука е програма која им помага на вработените да научат специфични знаења или вештини …

View Post

5 навики за успешен менаџмент на вработените

Многу различни атрибути може да дефинираат успешна компанија, од капитализација и извршување до лидерство и технологија. Меѓутоа, најуспешните компании имаат една заедничка работа, а тоа се вработените кои се чувствуваат …

View Post

8 чекори кои водат кон подобар бизнис маркетинг

Спроведување истражување на пазарот Истражување на пазарот е клучен дел во развојот на Вашата пазарна стратегија. Станува збор за собирање информации што овозможуваат увид во размислувањето на Вашите клиенти, купување …

View Post

7 тајни за брз напредок на Вашиот стартап

Новите сопственици на бизниси имаат бројни цели кога почнуваат, вклучувајќи го брзиот раст и признавањето за нивниот млад потфат. Но успехот преку ноќ не е често стандард: Не постои специфичен …

View Post

Видови на вработување

Полно работно време и со скратено работно време Вработените со полно работно време работат редовно во просек по 38 часа неделно. Фактичките работни часови на вработениот се договорени помеѓу работодавачот …

View Post

Даноци

Во почетокот на 90-тите години, со воведување на новиот економски систем во Република Македонија, се воведе и нов фискален систем, заснован на принципите на пазарна економија, приватна сопственост, самостојност на …