Анализа на Фокус Групи во Штип, Охрид и Скопје – Република Македонија

Учество на новите ИКТ иновативни алатки во бизнис процесите кај Малите и Средни Претпријатија – дигитална трансформација? при проектот: “Паметна алатка за бизнис менаџмент” кој е финансиски поддржан од Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за Финансии на Република Македонија како дел од програмата за: “Зајакната вклученост на граѓанското општество во реформите на патот кон ЕУ интеграции“

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ КАЈ РАКОВОДИТЕЛИТЕ НА МСП

ИЗВЕШТАЈ ОД ИСТРАЖУВАЊЕ КАЈ МСП ЗА ЗАСТАПЕНОСТ НА ИКТ АЛАТКИТЕ

 

 

Launch Project

See it Live!