View Post

Начини за финансирање на стартап бизнисите

Ставањето на сите јајца во една кошница никогаш не е добра деловна стратегија . Ова е особено точно кога станува збор за финансирање на нов бизнис. Не само што ќе се диверзифицираат изворите на …

View Post

5 клучни елементи на финансиска анализа

Финансиското здравје е еден од најдобрите показатели за потенцијалот на Вашиот бизнис за долгорочен раст. Неодамнешната анализа на финансиските здравствени анализи на Федералната резервна банка на Чикаго покажува дека сопствениците …

View Post

6 чекори за ефикасна финансиска анализа

За секој финансиски професионалец, важно е да знае како ефикасно да ги анализира финансиските извештаи на фирмата. Ова бара разбирање на три клучни области: Структурата на финансиските извештаи Економските карактеристики …

View Post

Зошто на еден бизнис му се потребни финансии и извори на финансирање

Финансиите се однесуваат на извори на пари за бизнис. Финансиите се потребни  за: започнување на бизнис, на пример, плати за простории, нова опрема и рекламирање водење на бизнисот, на пример, да има доволно пари за …

View Post

Обука и развој на вработени

Обуката и развојот на вработените е широк термин кој опфаќа повеќе видови на учење на вработените. Обука е програма која им помага на вработените да научат специфични знаења или вештини …

View Post

5 навики за успешен менаџмент на вработените

Многу различни атрибути може да дефинираат успешна компанија, од капитализација и извршување до лидерство и технологија. Меѓутоа, најуспешните компании имаат една заедничка работа, а тоа се вработените кои се чувствуваат …