View Post

Регулирање на работните обврски

Според законот за работните односи на РМ, за регулирање на истите, потребните се следните документи: Евиденција на работно време за секој вработен Користење на годишен одмор Постапка за отпочнување и …