View Post

Обука и развој на вработени

Обуката и развојот на вработените е широк термин кој опфаќа повеќе видови на учење на вработените. Обука е програма која им помага на вработените да научат специфични знаења или вештини …

View Post

Обука за заштита на вработените

Сопствениците на бизниси сфаќаат дека дизајнирањето, креирањето и спроведувањето на прирачници за политики во текот на развојната фаза на компанијата, може да обезбедат долгорочни насоки кои ќе помогнат во воспоставувањето …

View Post

Публикација: Институционална соработка помеѓу јавниот, граѓанскиот и бизнис секторот

Кликнете тука за да ја погледнете публикацијата. Оваа публикација е изработена во рамките на проектот “Паметна алатка за управување со бизнис (Smart tool for business management)”, кој го спроведува Здружението …