View Post

5 навики за успешен менаџмент на вработените

Многу различни атрибути може да дефинираат успешна компанија, од капитализација и извршување до лидерство и технологија. Меѓутоа, најуспешните компании имаат една заедничка работа, а тоа се вработените кои се чувствуваат …

View Post

Распоред на работното место

Распоредот на работното место е начинот на кој се поставуваат алатите и материјалите и како се складираат завршените производи на местото каде што се работи. Безбедност Безбедноста во работилницата е …

View Post

Регулирање на работните обврски

Според законот за работните односи на РМ, за регулирање на истите, потребните се следните документи: Евиденција на работно време за секој вработен Користење на годишен одмор Постапка за отпочнување и …