View Post

Видови на вработување

Полно работно време и со скратено работно време Вработените со полно работно време работат редовно во просек по 38 часа неделно. Фактичките работни часови на вработениот се договорени помеѓу работодавачот …

View Post

Постапка за вработување

Комплетната постапка за вработување се состои од следните чекори: Објавување на оглас за вработување Пријава во АВРМ за потреба од работник Оценка на кандидати Решение за вработување Договор за вработување …