View Post

Постапка за вработување

Комплетната постапка за вработување се состои од следните чекори: Објавување на оглас за вработување Пријава во АВРМ за потреба од работник Оценка на кандидати Решение за вработување Договор за вработување …