View Post

Систем на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија

Врз основа на уставните определби за социјално осигурување произлегуваат и правата од пензиското и инвалидското осигурување, како основни права на граѓаните. Со Законот за пензиското и инвалидското осигурување се уредува …

View Post

Обука и развој на вработени

Обуката и развојот на вработените е широк термин кој опфаќа повеќе видови на учење на вработените. Обука е програма која им помага на вработените да научат специфични знаења или вештини …

View Post

5 навики за успешен менаџмент на вработените

Многу различни атрибути може да дефинираат успешна компанија, од капитализација и извршување до лидерство и технологија. Меѓутоа, најуспешните компании имаат една заедничка работа, а тоа се вработените кои се чувствуваат …

View Post

Видови на вработување

Полно работно време и со скратено работно време Вработените со полно работно време работат редовно во просек по 38 часа неделно. Фактичките работни часови на вработениот се договорени помеѓу работодавачот …

View Post

ВОДИЧ ОД 6 ЧЕКОРИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ КОЛКУ И КАКО ДА ИМ ПЛАЌАТЕ НА ВАШИТЕ ВРАБОТЕНИ

Привлекувањето и задржувањето на талентираните вработени е од витално значење за успехот на секој бизнис, а понудата на конкурентска компензација е една од најважните работи што можете да ги направите …