View Post

Фазите во производството

Фазите во производство секогаш следат една по друга по ист редослед,независно за кој производ се работи. ФАЗА 1 – СКЛАДИРАЊЕ Материјалите и деловите кои се купени пристигнуваат во магацинот за …

View Post

Производство

Производството значи обработка на репроматеријали или монтажа на полупроизводи, за да се добие готов производ, со користење на работници (работна рака), машини, алати и енергија.  Репроматеријалите(дрво,челик,платно,хемикалии,итн.) и деловите(рачки,шајки,завртки,жица,конец,итн.) како и …

View Post

Добро книговодство

ДОБРО КНИГОВОДСТВО Како што ќе расте вашиот бизнис и како што ќе купувате и продавате сѐ повеќе разновидна стока, ќе имате потреба книговодството да ви дава повеќе информации. Заради тоа …

View Post

Oпис на бизнис план: Индустрија

Креирање на ефикасен бизнис план Извадена содржина од  American Express® OPEN Small Business Nerwork Започнете го вашиот бизнис опис со краток преглед на индустријата на која ќе се натпреварувате. На …

View Post

Презентирање на Вашиот бизнис

Избегнете ги овие грешки при склопување на Вашата бизнис презентација Секој сопственик на бизнис доаѓа до точка каде што може да му биде потребна поддршка од инвеститори. Извори на инвестиции не …

View Post

Намалување на трошоците во бизнисот

Научете како да ги намалите трошоците Најочигледната стратегија за останување во црно во тешки економски времиња е да се контролираат трошоците. Но, како да знаеш каде да се намали трошокот без …

View Post

Опис на бизнис план: Цени

Креирање на ефикасен бизнис план Извадена содржина од  American Express® OPEN Small Business Nerwork Дискутирајте што ќе наплаќате за вашиот производ или услуга и како ќе ја добиете цената. На пример, …

View Post

Опис на бизнис план: Вашата компанија

Креирање на ефикасен бизнис план Извадена содржина од  American Express® OPEN Small Business Nerwork Дискусијата за вашата компанија треба да започне со изјава за вашата мисија – една или две …