View Post

Намалување на трошоците во бизнисот

Научете како да ги намалите трошоците Најочигледната стратегија за останување во црно во тешки економски времиња е да се контролираат трошоците. Но, како да знаеш каде да се намали трошокот без …

View Post

Опис на бизнис план: Цени

Креирање на ефикасен бизнис план Извадена содржина од  American Express® OPEN Small Business Nerwork Дискутирајте што ќе наплаќате за вашиот производ или услуга и како ќе ја добиете цената. На пример, …

View Post

Опис на бизнис план: Вашата компанија

Креирање на ефикасен бизнис план Извадена содржина од  American Express® OPEN Small Business Nerwork Дискусијата за вашата компанија треба да започне со изјава за вашата мисија – една или две …

View Post

Опис на бизнис план: Позиционирање

Креирање на ефикасен бизнис план Извадена содржина од  American Express® OPEN Small Business Nerwork Позиција е вашиот идентитет на пазарот: како сакате пазарот и вашите конкуренти да го гледаат вашиот …

View Post

Пренос на фирма

Пренесување на фирма и запишување во трговскиот регистар Кон пријавата за упис на пренесување на фирмата се приложува: договор за пренос на фирмата-заверен кај нотар и доказ дека сите доверители се согласиле …