View Post

8 чекори кои водат кон подобар бизнис маркетинг

Спроведување истражување на пазарот Истражување на пазарот е клучен дел во развојот на Вашата пазарна стратегија. Станува збор за собирање информации што овозможуваат увид во размислувањето на Вашите клиенти, купување …

View Post

Пронаоѓање на нови погодни пазари за зголемување на Вашата продажба

Како да ја зголемите продажбата? Со продажба на  повеќе кај постоечките клиенти дефинитивно е опција. Но, што ако Вашите постоечки клиенти едноставно не можат да купат повеќе? Начинот на кој треба да …

View Post

Светскиот пазар достапен преку интернет продавница

Извештајот за состојбата со електронската трговија што го изготви УСАИД на барање на Министерството за информатичко општество и администрација, покажа дека електронската трговија, во нашата земја не е доволно развиена …

View Post

Промоција и реклама

Во промоција спаѓа сето она што можете да го сторите за да влијаете врз луѓето да ги купат вашите производи. Рекламирањето има за цел да им се соопшти на луѓето …

View Post

Мал број или многу различни производи?

Грешка која ја прават произведувачите е што се обидуваат да продадат секому. Создаваат премногу различни видови стоки, или премногу големини или модели на истите стоки. Понекогаш е течко да се …