View Post

Продажна документација

Добрата евиденција за продажба е многу важна. Колку повеќе стоки и производи продавате толку е поважна продажната документација. Од продажната документација можете да видите: Дали вашата продажба се покачува, опаѓа …

View Post

Деловни писма

Луѓето кои сами го водат својот бизнис треба да комуницираат со муштериите или со добавувачите со помош на писма. Деловното писмо честопати може да биде првиот впечаток што муштериите ќе …

View Post

Контакт со клиенти

Лицето што ја води вашата канцеларија вообичаено ќе одговара и на телефонот. Обучете го него или неа тоа да го прави јасно ефикасно. Гласот на телефонот може да биде првиот …

View Post

Раководење со трговски застапници

Сите во ова поле на делување, вклучувајќи ве и вас, се теренски трговски застапници. Писмата кои ги пишувате, начинот на кој се напишани, начинот на кој се одговара на телефон, …

View Post

Одредување трошоци

Одредувањето на трошоци е начинот на кој пресметувате колку ќе ве чини производството и продажбата на секој поединечен производ или услуга.  Потребно е да знаете во детали колку ќе ве …

View Post

Канцелариска опрема

На располагање ви стојат голем број машини кои можат да ви помогнат во вашата канцелариска работа (т.е. компјутери, калкулатори, печатачи и сл.). Многу од овие машини се скапи. Меѓутоа, битна …

View Post

Архивирање

За да ја соберете и складирате документацијата од вашата фирма, потребно е да архивирате различни видови документи. Немојте да трошите многу пари на ова. Архивските кутии се добри но скапи. …

View Post

Чување информации

Канцеларијата е местото каде што ги складирате сите писмени информации и документацијата за вашиот бизнис. Многу е важно овие нешта уредно да се чуваат заедно, така што персоналот од од …

View Post

Помошни книги

Еден комплетен книговодствен систем се состои од главната книга и комплет од помошни книги. КНИГИ НА ИЗЛЕЗНИ ФАКТУРИ Книгата на излезни фактури ви помага да се сетите кој му должи …

View Post

Книговодство    

Книговодство е запишување на сите трансакции што произлегуваат од вашите деловни активности кои можат да се изразат во пари. За да го водите вашиот бизнис како што треба, потребно е …