View Post

Креирање на финансиски план

Кога го правите бизнис планот, финансискиот план може да се чувствува како најзастрашувачки дел. Ако сте како повеќето сопственици на бизнис, веројатно не сте отишле на училиште по бизнис или …

View Post

8 чекори кои водат кон подобар бизнис маркетинг

Спроведување истражување на пазарот Истражување на пазарот е клучен дел во развојот на Вашата пазарна стратегија. Станува збор за собирање информации што овозможуваат увид во размислувањето на Вашите клиенти, купување …

View Post

Пронаоѓање на нови погодни пазари за зголемување на Вашата продажба

Како да ја зголемите продажбата? Со продажба на  повеќе кај постоечките клиенти дефинитивно е опција. Но, што ако Вашите постоечки клиенти едноставно не можат да купат повеќе? Начинот на кој треба да …

View Post

Претприемничко предвидување – Пет принципи

Предвидувањето на еден претприемач како и било што друго има свои сопствени принципи кои мора да се знаат доколку претприемачот сака да имплементира успешно предвидување за сопствениот бизнис. Пет основни …

View Post

Управување со долгови

За растечки бизнис, со одржливо ниво на долг може да биде ефикасен начин за водење бизнис. Додека некои сопственици на мали претпријатија се горди на фактот дека никогаш не земале  долг, …