View Post

Нови инвестиции

Како што изминува времето, машините, опремата, моторните возила, па дури и зградите, се трошат или застаруваат. Доаѓа време кога тие треба да се заменат за да се одржи ефикасноста.  Ако …

View Post

Вашиот деловен план

Треба да составите план за вашиот бизнис за следната година, или доколку вашиот бизнис брзо се развива, за следните три години. Планот го запишувате. Тоа што ќе го напишете мора …

View Post

Планирање

Ништо во светот не останува дадено засекогаш. Некои бизниси можат да опстанат со години на ист начин и да обезбеедуваат добра заработувачка за своите сопственици, но, порано или подоцна тие …

View Post

Канцелариска опрема

На располагање ви стојат голем број машини кои можат да ви помогнат во вашата канцелариска работа (т.е. компјутери, калкулатори, печатачи и сл.). Многу од овие машини се скапи. Меѓутоа, битна …

View Post

Архивирање

За да ја соберете и складирате документацијата од вашата фирма, потребно е да архивирате различни видови документи. Немојте да трошите многу пари на ова. Архивските кутии се добри но скапи. …

View Post

Чување информации

Канцеларијата е местото каде што ги складирате сите писмени информации и документацијата за вашиот бизнис. Многу е важно овие нешта уредно да се чуваат заедно, така што персоналот од од …

View Post

ФИТР – Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва „старт-ап“ и „спин-оф“

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ     Преку Инструментот за поддршка на ФИТР – Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва „старт-ап“ и „спин-оф“.     Врз основа на …