View Post

Закон за туристички дејности

Закон за туристички дејности линк до законот Указ бр.1 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за туристичата дејност линк Указ бр.2 за прогласување на законот за …