View Post

Закон за електронска трговија

Закон за електронска трговија линк до законот Закон за изменување и дополнување на законот за електронска трговија бр.17 линк Закон за изменување и дополнување на законот за електронска трговија бр.104 …