View Post

Закон за детективска дејност

Закон за детективската дејност линк до законот Указ бр.1 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за детективската дејност линк Указ бр.2 за прогласување на законот за …