View Post

Закон за јавни набавки

Закон за јавни набавки линк до законот Указ бр.1 за законот за изменување и дополнување на законот за јавни набавки линк Указ бр.2 за законот за изменување и дополнување на …