View Post

Даночна регулатива

Закон за даночна постапка линк до законот Закон за данокот на личен доход линк до законот Закон за данокот на додадена вредност линк до законот Закон за враќање на дел …

View Post

Разликата помеѓу рамен и прогресивен данок

Даноците претставуваат задолжителна обврска на секое физичко или правно лице кон државата. Тие претставуваат еден од најважните приходи на државата, којашто ги наплаќа преку законски механизми. Даночната стапка го означува …