View Post

Законска регулатива

Закон за трговски друштва – дел 1  дел 2 Акти и одлуки Измени и дополнувања Пречистен текст Закон за занаетчиство Акти и одлуки Измени и дополнувања Пречистен текст Закон за …