View Post

Опис на бизнис план: Вашата компанија

Креирање на ефикасен бизнис план Извадена содржина од  American Express® OPEN Small Business Nerwork Дискусијата за вашата компанија треба да започне со изјава за вашата мисија – една или две …

View Post

Опис на бизнис план: Позиционирање

Креирање на ефикасен бизнис план Извадена содржина од  American Express® OPEN Small Business Nerwork Позиција е вашиот идентитет на пазарот: како сакате пазарот и вашите конкуренти да го гледаат вашиот …

View Post

Финансирање: Термини и дефиниции

Кога ќе пристапите на потенцијалниот финансиер за да обезбедите позајмување за започнување или проширување на вашиот бизнис, најдобро е да бидете свесни за некои термини кои се користат и што …

View Post

Freshbook алатка

Онлајн алатки за подготовка на фактури и испратници: Freshbook accounting and invoicing

View Post

Прилози за упис на ДООЕЛ

Изјава за основање на ДООЕЛ со паричен влог Изјава за основање на ДООЕЛ со паричен влог со одложено плаќање Изјава за основање на ДООЕЛ со непаричен влог Изјава за основање …

View Post

Прилози за упис на ДОО

Договор за основање на ДОО со непаричен влог Договор за основање на ДОО со непаричен влог со одложено плаќање Договор за основање на ДОО со паричен влог Договор за основање …