View Post

Бизнис план – SWOT анализа

Бизнис план – SWOT анализа Сега е време во овој дел од процесот на планирање да ги видите нашите реални позиции. Ни оваа анализа не мора да биде конечна туку …

View Post

SWOT анализа – еден прашалник

Овој Анкетен прашалник претставува практична примена на SWOT-анализа при истражување на работењето на производствените претпријатија, меѓутоа може да се користи и во секое друго претпријатие. Опфатени се сите актуелни прашања во тој …

View Post

SEO – Алатки кои може да се користат

Во оваа кратка презентација на најважните алатки (бесплатни) кои можете да ги користите и комбинирате за целиот овој SEO процес кој го опфативме досега. Ова не се единствените алатки кои …

View Post

Публикација: Институционална соработка помеѓу јавниот, граѓанскиот и бизнис секторот

Кликнете тука за да ја погледнете публикацијата. Оваа публикација е изработена во рамките на проектот “Паметна алатка за управување со бизнис (Smart tool for business management)”, кој го спроведува Здружението …

View Post

Маркетинг

Маркетингот е начин луѓето да ги посакаат вашите стоки, да ги продадете, да ги испорачате до купувачите и да наплатите за нив. Маркетинг значи да се биде активен на секој …

View Post

Видови трошоци

Во секој бизнис постојат следните два вида трошоци: директни трошоци; и индиректни трошоци. Директни трошоци + индиректни трошоци  = вкупни трошоци Директни трошоци се трошоците за оние ставки кои стануваат …

View Post

Распоред на работилницата

Распоред на работилницата е начинот на кој машините, работните маси и местата за складирање во работилницата се поставени во сооднос едни на други. Добар распоред значи дека производот патува и …