View Post

Бизнис план – Производи и/или услуги

Сметајте го овој дел како еден процес на планирање, а не само препишување на Вашите идеи од книгата со бизнис идеи. Целта на овој наслов е прецизно да се дефинираат карактеристиките …

View Post

Бизнис план – Продажна стратегија и имплементација

Продолжуваме со туторијалот за бизнис планирање. Да се потсетиме што се досега беше завршено. Ја направивме насловната страна, кажавме и за резимето и содржината, ја опишавме нашата компанија, ги дефиниравме производите и услугите кои …

View Post

Бизнис план – Онлајн стратегија

На ред е сега нешто сосема ново, и нешто што во практика ретко или пак воопшто се гледа. Овој наслов како дел од еден бизнис план можеби претставува наједноставниот наслов …

View Post

Бизнис план – Менаџмент

Сега ќе навлеземе во еден сосема подруг дел од планирањето, а тоа е менаџментот и организациската поставеност и структура на бизнисот. Овој елемент или поднаслов се однесува на менаџментот. Менаџментот …

View Post

Бизнис план – Анекси

Овој дел од бизнис планот веќе го имате изработено бидејќи едноставно за да планирате сите анализи, табели, пресметки, предвидувања ги имате направено. Доколку досега сѐ изработувавте во еден MS Excel …

View Post

Бизнис план – Насловна страна

Она што е најважно кога станува збор за насловната страна е следново: Насловната страна е првата страна со која се среќава читателот на бизнис планот. Во еден таков случај доколку планот служи …