Што треба да очекувате од Вашиот сметководител?

Секако , добар сметководител / книговодител ќе Ве чини пари. Сигурно  постои администрација која треба да направи дневна / неделна / месечна и годишна основа, но погледнете што треба да добиете од бизнисот,  што всушност знаете што се случува! За мене, всушност, ништо не е полошо отколку да не знам како сум финансиски.

Еве некои работи кои треба да ги прави добар сметководител / книговодител за вас (па НЕ, тоа не е само во врска со броевите, туку и за доставување добра услуга и разбирање на вашиот бизнис).

Вашиот сметководител / книговодител треба да се осигура дека:

  • Правилно сте регистрирани– не само како компанија, туку и со сите различни законодавни тела со кои треба да бидете регистрирани. Вие не мора автоматски да се регистрирате во сите нив, бидејќи некои од нив се за специфични индустрии.

На пример, ако водите кафе бар или ресторан, ќе треба да имате лиценца за алкохол, но ако водите книжарница, не Ви треба. Ако имате персонал, треба да бидете регистрирани како работодавач и во SARS и со Одделот за труд, и така натаму. Вашиот книговодител / сметководител треба да се осигура дека сте правилно регистрирани и дека вашите годишни надоместоци (каде што е применливо) се платени и се ажурираат.

  • Вашите книги се одржуваат на месечна основа и се точни и пресметани и евидентирани и документирани во согласност со GAAP (Generally accepted accounting principles) барања.
  • Дека месечните / двомесечни и годишни законски барања се исполнети на или пред крајните рокови, така што казните и каматите може да се избегнат.
  • Вие сте во тек со сите промени, особено во однос на САРС (ДДВ и данок). Промените во овие два елемента може да имаат финансиски импликации врз вашата компанија, ако тие не се правилно и навремено имплементирани.

Законодавството се менува цело време. Вашиот сметководител / книговодител  треба да биде во тек не само  со  сите промени што се случиле, туку и промените што се предложени за иднината.

Во вториот дел ги разгледуваме некои дополнителни прашања како вашиот сметководител / книговодител  треба да ве информира.

Тоа е императив дека Вашиот сметководител / книговодител Ве советува однапред за сите промени кои ќе влијаат врз Вас. Замислете губење на пари и ресурси докoлку сопственикот на компанијата дознал дека мора да плати месечно ДДВ кога ќе достигне сума од R35 милиони  годишно, после 6 месеци откако ја дознал таа голема пресвртница? Казните и каматата ќе бидат апсолутно огромни!

Книговодителот / сметководителот, исто така, мора да се осигура дека Ви се дадени месечните финансиски извештаи или извештаи за управување на време. Сепак, и да ги добиете  извештаите  и / или изјави, но доколку немате поим како да ги  читате, овие извештаи / изјави за вас  всушност и не се вредни на хартијата на која се отпечатени!

Значи, затоа е обврзан на книговодителот / сметководителот  да бидете сигурни дека ќе разберете што е тоа што тие ви го даваат. Не постои начин да се донесе информирана одлука околу финансиските аспекти на Вашиот бизнис, ако немате идеја за тоа што се случува.

Во однос на законот, Вашата компанија е обврзана да подготвува Годишни финансиски извештаи. Ова е доказ до SARS (ако прашате) кој е Вашиот финансиски статус во текот на годината и секако, така што данокот на Вашата компанија може да биде правилно пресметан. Исто така, Вашиот сметководител / книговодител  мора да го стори тоа навремено и тие мора да бидат потпишани правилно во смисла на законот.

Ако, во смисла на законот, Вашите книги мора да се ревидираат , тогаш одговорноста на сметководителот / книговодителот е да им помогне на ревизорите со процесот на ревизија да комуницираат и да се поврзат со ревизорите.

Сите овие прашања треба да се прават автоматски и навремено од страна на Вашиот сметководител / книговодител, но на крајот Вие како сопственик на фирмата, останувате  одговорни, па затоа треба да го усовршите  односот  со Вашиот сметководител / книговодител за да се осигурате дека се ќе оди навремено.

Како и со повеќето работи во животот, постојат добри книговодители / сметководители и лоши. Бидете сигурни кого и да одберете, тој само да е  најмалку регистриран и правилно квалификуван. И запомнете дека без разлика колку се извонредни / квалификувани / професионални, Вие сте крајно одговорни, па уверете се дека во најмала рака ќе одберете некој  кој  може да изгради однос со Вас, а не некој кој е само глас од  другиот крај од телефонот и дека не сте само уште една странка од која на крајот од месец ќе земе плата.

Конечно – разберете дека SARS нема да прифати “незнаење на законот” како причина за тоа што не сте ги направиле или не сте ги платиле работите. Без оглед на тоа дали имате сметководител или книговодител кој го направил или не го направил, за она што е потребно тој да го  направи, тоа е на  Ваша одговорност и треба да се осигурате дека работите се завршени , бидејќи Вие сте  одговорни за тоа.

На крајот од денот сепак тоа е Вашиот бизнис.