Што им е потребно на претприемачите од сметководителите ?

Сметководителите треба да играат витална улога кон претприемачот; но за жал тие ретко го прават тоа.

Ако претприемништвото е иднината на прогресивната индустрија,  тогаш треба да се случи промена во односот помеѓу претприемачот и неговиот сметководител, бидејќи ова е еден од најважните и трајни сојузи што ќе се градат.

Имало многу дебата помеѓу претприемачите за улогата на сметководителот. Повеќето сметаат дека нивните услуги се апсолутно неопходни, некои ги сметаат за неопходно зло, а други сметаат дека се целосно преценети и работат како пијавици, кои го хранат бизнисот за нивно добро. Ова мислење можеби е поткрепено со фактот дека само во Нов Зеланд над 75% од сметководствените фирми се вратија наназад во изминатите 12 месеци во однос на приходите по партнер, приход по вработен со полно работно време, профит по партнер и профитабилност како фирма . Сепак, како што напредува технологијата, нивните системи стануваат поефикасни, што автоматски треба да ја зголеми нивната профитабилност.

Постојат две мислења кои се присутни овде. Првото е дека сметководителите треба да ја укинат својата игра во тешки времиња доколку сакаат да понудат веродостојни услуги со додадена вредност на клиентите  и да направат подобри резултати, а нивниот кредибилитет да е силно поврзан со тоа колку добро ја прават успешна нивната сопствена компанија. Второто е дека тие би работиле подобро, на подолг рок и да ја “негуваат” алијансата, наместо таа да прекине. Економијата што се бори треба да биде сигнал за сметководителите да прават подобро, а не  полошо.

Едноставната реалност е дека од било кој бизнис не е потребно законски да ги користат услугите на квалификуван сметководител (ревизија настрана), но од нив се бара да ги поднесат своите финансиски сметки до нивната канцеларија за внатрешни приходи во одреден формат. Следевме едно основно правило во нашите бизниси, а тоа е “никогаш да не се запознаеме со услугите за внатрешни приходи”! Поради оваа причина услугите на нашите сметководители отсекогаш биле непроценливи во обезбедувањето да ги следиме потребите во секое време; но секој сметководител може да го стори тоа.

Што го прави вреден сметководителот за еден претприемач? Накусо, оној што слуша. Да ги разгледаме опциите на момент.

Според мое искуство сметководителите првенствено се вклопуваат во три категории:

1) сметководител “усогласеност”

Во суштина, сметководителите се агенти на одделот за внатрешни приходи на нивните конкретни матични земји и тие функционираат  така со цел  да обезбедат формални финансиски извештаи на претприемачите кои се претставени во соодветен формат, со цел да се платат нивните даноци. Овој тип на сметководител може да работи со неговите  клиенти со години, без да се сретне со нив лице в лице и тие работат единствено сами,  кога составуваат и поднесуваат формалните финансиски извештаи. За сите видови на EnQ претприемач, сметководителот претставува само уште еден вид на  трошоци.

2) сметководител “бизнис тренер”

Многу сметководители нудат некоја форма на бизнис тренинг и референтни мрежи. Ова се нуди со потпишување на нивните клиенти на курс за бизнис-тренинг обично во вечерните часови, по цена, и нудење  на “вмрежување” како дополнителна предност кон другите учесници во курсот. Ова може да се чини дека е важна понуда, но според моето искуство постојат два проблеми со природата на оваа понуда:

  • Тренерската страна честопати не е поврзана со крајната линија на претприемачот ниту пак е усогласена со нивните специфични потреби. Релевантно е дека  дискутабилноста и услугата стануваат се повеќе  дополнителен извор на приходи за сметководствената фирма отколку извор на вредност за претприемачот.
  • Сметководителите кои се занимаваат со деловни тренери честопати користат ретроспектива како совршена визија. Оваа гледна точка може да даде значаен придонес во претходните времиња, кога факторите што влијаат врз надворешноста останаа стабилни од година во година, но не и во денешниот свет.

3) сметководител “проактивен профит”

Под оваа категорија на сметководители се подразбира  дека успешноста на нивните клиенти е во најголем  интерес. Тие работат со претприемачот за време на раната визија и фазите на планирање за да ги водат со дополнителни и вредни увиди обезбедени од нивната сметководствена експертиза. Критични и влијателни фактори како што се привремени даноци, показатели од крајна линија и профитабилност наспроти планирање на готовинските текови  се објаснети, планирани и следени од првиот ден на тргувањето. Проактивен профит сметководител функционира за еден претприемач, слично како во функција на  куче водич за слепи лица. Тие обезбедуваат системи за насочување на патот на нивниот клиент низ реалниот свет на бизнисот.

Клучната разлика помеѓу сметководителот за усогласеност, сметководителот за бизнис тренер и професионалниот сметководител за профит е нивниот сопствен стил на размислување.

Додека сметководителот за усогласеност одговара на активностите на деловниот потфат по претходно утврдени кутии, а сметководителот на деловниот тренер продава дополнителни претходно спакувани кутии, проактивниот профит сметководител одговара на кутиите околу деловниот потфат на соодветен начин во соодветно време. Тие се свесни за достапноста и потребата од нивните услуги и внимателно се поставуваат поддршка за претприемачот, каде што непријатните изненадувања се чуваат на минимум во текот на финансиската година.