Чување информации

Канцеларијата е местото каде што ги складирате сите писмени информации и документацијата за вашиот бизнис. Многу е важно овие нешта уредно да се чуваат заедно, така што персоналот од од вашата канцеларија лесно да може да ги најде потребните информации.

Ова значи дека мора да постои систем за прибирање и чување на разните видови писмена документација, како што се писма, фактури, потврди, нарачки  и слично. Мора да постои единствено место за секој посебен вид документација. Уредноста е клучна за ефикасно водење на вашиот бизнис.

Запомнете: Уредноста на вашата канцеларија може исто така да биде прв директен впечаток што некој муштерија ќе го добие кога лично ќе ве посети.