Во продолжение е дадена листа на овластени агенти за упис на претпријатија и промени во Централниот регистар на РМ.

Преземи ја листата тука!