Комплетната постапка за вработување се состои од следните чекори:

  • Објавување на оглас за вработување
  • Пријава во АВРМ за потреба од работник
  • Оценка на кандидати
  • Решение за вработување
  • Договор за вработување
  • Пријава/Одјава за вработување во АВРМ