Тука можете да најдете информации за законската регулатива и правилата за воспоставување на работни односи.

Закон за работни односи

Закон за работни односи линк до законот Закон за работни односи – пречистен текст бр.1 линк до законот Закон за работни односи – пречистен текст бр.2 линк до законот Закон …

Posted in Работни односи | Comments Off on Закон за работни односи