Пронаоѓање на нови погодни пазари за зголемување на Вашата продажба

Како да ја зголемите продажбата?

Со продажба на  повеќе кај постоечките клиенти дефинитивно е опција. Но, што ако Вашите постоечки клиенти едноставно не можат да купат повеќе? Начинот на кој треба да се оди тогаш е да се најдат нови клиенти.

Како да најдете нови клиенти?

Она што можете да го направите е пронаоѓање  на ист тип на клиенти на кои веќе им продавате. Друга опција е да се процени вкупниот пазар за Вашиот производ или услуга. Следниот чекор е да го сегментирете  Вашиот пазар. Користете критериуми кои се најзначајни за да го сегментирате Вашиот пазар. Сега, кога имате голем број сегменти, треба да процените што ќе треба да се продаде на секој од сегментите, како и веројатноста дека ќе бидете успешни во продажбата во тие сегменти.

При одредување  на цената за продажба на одреден сегмент, исто така, ќе треба да одредите кој канал треба да го користите за да го продадете на одреден сегмент. Дали ќе треба да поставите целосно нов канал за продажба или ќе можете да ги користите Вашите постоечки канали? Ова ќе Ви помогне да изберете еден или повеќе нови сегменти.

Методи за да пронајдете нови клиенти

Постојат многу начини да се најдат нови клиенти. Ефективноста ќе се разликува според сегментот што се обидувате да го достигнете и производот или услугата што ја продавате. Еве неколку методи што можете да ги користите:

Препораки од задоволни клиенти

Ова е многу моќен начин за пронаоѓање на нови клиенти, од ист тип на веќе постоечките клиенти. По успешна продажба, прашајте го вашиот клиент: Дали сте задоволни со купувањето? Одговорот треба да биде да, во спротивно Вие сте го поставиле прашањето премногу рано. Потоа прашајте го вашиот клиент: Ве молам, дадете ми детали за контакт на тројца луѓе за кои мислите дека исто така ќе можат да имаат корист од овој производ или услуга?

Потоа прашајте го вашиот клиент, ако можете да им кажете на луѓето чии податоци за контакт веќе Ви ги дал, дека сте задоволни со купувањето и затоа тој ги дал нивните податоци за контакт. Потоа контактирајте ги овие потенцијални клиенти користејќи го Вашиот прв клиент како упат. Ако внимателно го следите овој процес, најверојатно нема да имате потреба од кој било друг метод за привлекување на нови клиенти!

Приклучи се на локалните деловни комори

Со самото приклучување на локални  деловни комори, ќе си дозволите да се сретнете со деловни луѓе кои можете да ги претворите во нови клиенти или да склучите договор  од кој Вие би можеле заеднички да го искористите ако продавате на неговите клиенти.

Развивање на веб-страница

Вашата веб-страница треба да биде како изложба на вашиот бизнис. Таму можете да ги изложите Вашите производи и услуги, како и сè што сакате вашите клиенти да знаат за Вашиот бизнис. Можете да го користите Вашиот веб-сајт во онлајн маркетинг кампањи, како и во други форми на маркетинг.

Започни со билтен

Таквиот билтен може да биде објавен на интернет или во печатена форма. Тој може да биде и редовен  во весник од соседството. На овој начин Вие сте во можност да се покажете како експерт во вашата линија на бизнисот.

Мрежа

Колку повеќе луѓе знаете и колку повеќе луѓе знаат за Вас, толку е поголема можноста за привлекување нови клиенти. Користете многу можност за мрежно поврзување и запознавање на нови луѓе.