Проверка на квалитетот на Вашиот бизнис план од 6 точки

Проверка на квалитет на бизнис план од 6 точки

Сите знаеме дека треба да ги провериме нашите возила пред патување. Подеднакво важно е и потребата да се провери Вашиот бизнис план од грешки и потенцијални неуспеси за да може да се постигне развој на Вашиот бизнис, или пред истиот тој план да го користите за да побарате финансирање.

Еве една брза проверка од 6 точки:

 1. Можете ли да ги извршите услугите кои ги нудите?

Неуспехот да се убедат финансиерите од овој аспект е веројатно број еден причина за одбивање. Уште критички, веројатно е причината за рано почетен неуспех. Поени за проверка:

 • Дали имате доволно знаења за да го стартувате бизнисот? Претприемачот освен бизнисот, преку кој ги продава услугите треба да го разбере маркетингот, како и самата услуга.
 • Дали имате искуство на ова поле? Хобито честопати е како помош во таа смисла – на пример, ентузијастичките готвачи кои што основаат угостителски компании.
 • Дали имате време да ги извршите планираните активности, и дали вашето семејство ќе го поддржи тоа? Претприемништвото не е за оние со слабо срце – ќе има многу доцни ноќи и рани утра.
 • Можете ли да ризикувате? Ако ви е неугодно да бидете смели, понекогаш би требало да планирате за побезбедни бизниси.
 • Можеш ли да бидеш Лидер? Ќе треба да им кажете на луѓето што да прават и да научат да донесуваат непријатни и мачни одлуки.
 1. Дали сте направиле проверка на сензибилитетот ?

Повеќето бизнис планови имаат блескави недостатоци во нив. На пример, набројување на сите големи маркетинг промоции и планирани реклами, а потоа обезбедување на маркетинг буџет од тој дел на трошкови. Или не размислувајќи за капацитетот на организацијата да се справи со проектираните клиенти. Дали има доволно маси во ресторанот кои служат за предвидениот број на оброци? Дали може да се направат доволно повици за продажба за да се дојде до самата продажба? Дали готовинскиот тек ќе ги поддржи потребните купувања на суровини?

Проверете го целиот план со цинично око.

 1. Дали навистина постои причина корисниците да купуваат од вас ?

Можеби втората најголема причина за деловниот неуспех. Обидете се да погледнете и да одговорите на прашањето: Зошто овој бизнис би ги привлекол потрошувачите од другите компании од кои сега купуваат?

Ако нема доволно причини да се убеди аутсајдер, тогаш планот најверојатно ќе доведе до неуспех. Размислете повторно или најдете друг бизнис.

 1. Дали продажните проекции се реални ?

Претприемачите по природа се оптимисти, но прогнозите секогаш треба да бидат конзервативни. Проверете ги прашањата како што се продажба по клиент, процент на нов бизнис во постоечките клиенти и очекуваниот сооднос за добивка / загуба. Исклучете го оптимизмот – бидете реални или песимистички. Не градете план кој се потпира на промотивен план за маркетинг кој никогаш порано не бил испробан.

 1. Дали се идентификувани клучните фактори за успех и главните ризици?

Вашиот план треба да го идентификуваат четири или пет фактори кои мора да се постигнат за да успее планот. Продажбата која се прогнозира е обично една од тие фактори, но други може да бидат нивоа на задоволство на купувачите, стандарди за квалитет, продуктивност, готовински тек или други. Тие мора да се следат често, барем еднаш неделно, по можност во табела. Ризиците се подеднакво важни. Идентификувајте ги четирите или петте најголеми ризици за успех на планот, за успешно да се подготват планови за ублажување и истите често да се следат.

 1. Дали знаете што прават вашите конкуренти ?

Мора да бидете во состојба да ја позиционирате вашата компанија против своите конкуренти со разлики кои се јасни во вашиот ум. Тестот е дека вие сте во можност да им покажете на купувачите зошто треба да купат од вас, додека зборувате со почит кон конкурентот.