Според законот за трговски друштва на РМ, секоја ново-отворена компанија е должна да отвори и валидна трансакциска сметка на ново формираното правно лице.

Потребна документација за отворање на нова трансакциска сметка:

  • Барање за отворање на сметка
  • Тековна состојба
  • Формулар за идентификација на компанијата
  • Формулар за депониран потпис од овластеното лице, заверен на Нотар