Опис на бизнис план: Позиционирање

Креирање на ефикасен бизнис план

Извадена содржина од  American Express® OPEN Small Business Nerwork

Позиција е вашиот идентитет на пазарот: како сакате пазарот и вашите конкуренти да го гледаат вашиот производ или услуга. Додека вашиот USP е базиран на карактеристики на вашиот производ или услуга, вашето позиционирање е засновано на вашите клиенти и конкуренцијата. MTV и VH1 играат многу исти музички спотови, но и MTV и VH1 пуштаат многу исти музички спотови, но МТV е позиционирана како избор за млади гледачи на хип-хоп, додека VH1 се смета за станица за позрели гледачи.

Ако работите со хемиско чистење, може да бидете најбрз, најсигурен, најефективeн или бизнис кој нуди најдобра услуга. Работа со подароци со порачување преку пошта може да ја нагласи цената, погодноста, флексибилна политика за враќање, единствени  производи или некоја комбинација од нив. Фризерски салон може да биде позициониран како, традиционален, ефтин или практичен. Може да мислите дека позиционирањето е засновано на сликата. Развијте ја својата позиција така што ќе одговорите на следниве прашања со кратки и директни изјави:

  • Што е уникатноста на вашиот производ или услуга?
  • Кои потреби на клиентот ги задоволува вашиот производ?
  • Како сакате луѓето да ги гледаат вашите производи или услуги?
  • Како се позиционираат вашите конкуренти?

Совети

  • Истражувајте ги вашите конкуренти така што ќе ги купите нивни производи или повикајте ги нив за да видите што тие нудат и што наплаќаат.
  • За да креирате листа на силни и слаби страни, погледнете ги областите како што се дистрибуцијата, цените, вредноста, услугата, навременоста. Ако се занимавате со истражување на пазарот, на пример, ќе ја разгледате длабочината на истражувачката цена, зачестеноста на истражувањето, додадените услуги и репутацијата на пазарот. Во продавница за хемиско чистење ќе ги погледнете цените, локацијата, услугите како што се испорака, работно време, квалитетот на нивното чистење, без разлика дали се компјутеризирани или не, и дали тие обезбедуваат услуги како што се прилагодување и поправање.
  • Доколку е потребно, истражувајте ги вашите конкуренти во трговските списанија за да ги откриете нивните предности и слабости.
  • Со цел да се позиционирате на пазарот, ќе треба да ги разберете стандардните индустриски практики, како што се одредување на цените, наплатата, дистрибуцијата. Овие информации обично се достапни од трговски организации.