Неколку совети за ефективно бизнис планирање

Ефективното бизнис планирање може да биде клучот за Вашиот успех. Бизнис планот може да Ви помогне да обезбедите финансии, да ги поставите приоритетите на Вашите напори и да ги оцените можностите.

На почетокот може да изгледа како многу работа;  сепак, добро подготвен бизнис план може да Ви заштеди време и пари долгорочно.

Што треба да вклучува еден бизнис план?

Генерално, плановите треба да вклучуваат информации во врска со:

 • бизнис профил
 • визија, мисија и цели
 • истражување на пазарот
 • оперативна стратегија
 • производи и / или услуги
 • маркетинг план
 • финансиска стратегија.

Пред да започнете бизнис план

Можеби ќе сакате да ги разгледате следните клучни прашања за да помогнете да одредите дали сте подготвени да започнете со пишување на Вашиот бизнис план. Фокусирајте се на следниве прашања:

 • Дали темелно ја усовршивте бизнис идејата за да имате добро разбирање за тоа како ќе функционира Вашиот бизнис?
 • Дали сте го истражувале Вашиот бизнис концепт за да утврдите дали има потреба од тоа на пазарот?
 • Дали сте завршиле физибилити студија за да го одредите очекуваното ниво на успех?
 • Дали ги имате потребните пари за да започнете и да расте бизнисот?
 • Дали сте подготвени да вложите голем труд и време во бизнисот за да го добиете?
 • Колку често треба да го разгледувам мојот бизнис план?

Бизнис планирањето е актуелна активност. Редовно проверувајте ги плановите и ажурирајте ги секогаш кога ќе се менуваат околностите.