Маркетинг

Маркетингот е начин луѓето да ги посакаат вашите стоки, да ги продадете, да ги испорачате до купувачите и да наплатите за нив.

Маркетинг значи да се биде активен на секој начин кој ќе ја зголеми продажбата. Не е доволно да се седи и да се чекаат нарачки.

Ова е тоа што треба да го сторите:

  •  Да откриете што е тоа што го сакаат клиентите;

Потоа:

  • Да се изберат производите или услугите кои можете да ги понудите заради задоволување на нивните жалби;
  • Да одредите цени и да ги пордадете производите или услугите;
  • Да ги промовирате и да ги рекламирате;
  • Да ги изнесете на пазарот и да ги дистрибуирате; и
  • На крајот на целокупниот процес, да имате добивка.

 

ОДРЕДУВАЊЕ НА СТОКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА

Определување кои стоки ќе се произведуваат и ќе се продаваат значи:

  • Да се одлучите за дизајнот;
  • Да се одлучите за квалитетот
  • Да се одлучите за количините кои сметате дека ќе се продадат.

Луѓето сакаат да имаат нешто поинакво од тоа што го имаат нивните пријатели – но не премногу поинакво! Полека ги менуваат навиките и ги сакаат работите кои ги познаваат, работите со кои пораснале. Ако создадете нешто многу поинакво, само малкумина ќе го купат.

Размислете за производот кој ќе го произведувате и продавате. Обидете се да си замислете каков производ би сакале муштериите.