Како да изберете сметководител или книговодител

Како да изберете сметководител или книговодител

Вие може  да добиете идеја за нивото  на вештина која ја поседува сметководителот, гледајќи ги неговите искуства и квалификации. Но, како можеш да кажеш дали може да им се верува бидејќи управуваат со твоите чувствителни финансиски информации?

Секогаш можете да побарате мислење од бизнис колеги или познаници доколку знаат добар сметководител и се надевам дека ќе добиете лична препорака. Но, кои други опции имате? Подолу се наведени факторите што треба да ги земете во предвид при донесување на оваа клучна деловна одлука.

1. Квалификација

Квалификација не е неопходност за некој да биде сигурен сметководителот. Сепак, минимум 1 година книговодствена диплома или еквивалент е добра појдовна точка кога се разликува помеѓу кандидатите. Имајќи некаква квалификација е корисно во тоа што сметководителот, поверојатно, ќе може да се справи со нередовни сметководствени проблеми.

Ако барате некој да го води целиот финансиски оддел и да ја преземе контролата врз сите финансиски проблеми, треба да ангажирате некого со одлична квалификација (овластен сметководител).

2. Искуство

Секое искуство е плус, но сметководителот што ќе го вработите мора да има искуство со вашиот тип на бизнис. Искуството во само еден вид на бизнис (на пр. Услуги) ќе предизвика потешкотии при приспособување кон различен тип на бизнис (на пр. Производство).

Познавањето на вашиот сметководствено-софтверски систем (на пр. Pastel или Quickbooks) е корисно, бидејќи сопствениците на бизниси често немаат време или знаење да обучуваат сметководител за сметководствените системи.

Ако ангажирате овластен сметководител, тие ќе имаат најмалку 3 години работно искуство преку своите статии во друштво за ревизија и затоа треба да имаат стекнато некои вредни познавања од различни сметководствени системи.

3. Углед и Референца

Нивната репутација може да биде добар пример за тоа дали се сигурни. Меѓутоа, потешкотија е што многу книговодители работат сами и можат да се движат од бизнис на бизнис без бренд и етички кодекс на однесување за да се придржуваат.

Не се плашете да побарате докази. Вашиот сметководител треба да биде многу отворен за да побарате референца. На овој начин можете да видите каков степен на услуга ќе добивате директно од него како клиент, наместо само да го држите за збор.

4. Сигурност

Многу книговодители може да ве остават на цедило кога ќе заминат на одмор или неочекувано ќе се разболат. Поради оваа причина, препорачливо е да се испита веродостојноста на сметководителот од нивните претходни клиенти или работодавачи.

5. Регулатива

Ако вашиот сметководител е регулиран од владино тело за управување, тоа ќе биде долг пат за да се осигурате дека тој се придржува до етичкиот кодекс. Од сметководителот побарајте  дали има членство во Институтот за сертифицирани сметководители.

Кога вработувате сметководител или книговодител, прашајте ги нивните броеви за членство во овие професионални здруженија. Потоа можете да направите свое следење за да се осигурате дека овие членство се валидни.

6. Други Опции

Многу сопственици на бизниси на мали или средни компании ги доставуваат своите книговодствени и сметководствени барања до експертски книговодители и овластени сметководители. Таквите даватели на услуги често наплаќаат прифатлива цена и повеќе внимаваат и се грижат за својата репутација.

Ова може да биде најдобра опција за сопственик на компанија со бизнис во рана фаза – вашите месечни сметки се ажурирани и се во ред, а експертите ви се при рака за книговодство и за финансиско сметководство кога ви е потребно. Она што е сигурно е потешкотијата, е во изборот на вистинските луѓе да се грижат за вашите финансии.