Image

Оваа веб-страна е подготвена со помош на Европската Унија. Содржината на оваа веб-страна е единствена одговорност на Тренинг Институт Коцка и МРЦГО и во никој случај не може да се смета дека е одраз на ставовите на Европската Унија.
Image

Институтот за обука КОЦКА е непрофитна граѓанска организација која нуди обуки и консултантски услуги на невладиниот и граѓанскиот сектор, организации за меѓународен развој, единици на локалната самоуправа (ЕЛС), бизнис секторот, но често, а и на нивно барање, постојат успешни соработки и со владини и национални институции.

Image

Македонски Развоен Центар за Граѓански Организации

ул. Сава Ковачевиќ бр. 47 ѓ, лок. 12, 1000 Скопје
+389 71 257783
contact.mdcco [at] gmail.com

ПРОЕКТ: Паметна алатка за управување со бизнис

Имплементатор: Тренинг Институт КОЦКА
Кукушка 4А, 1000 Скопје, Македонија
+389 2 2460876
info [at] kocka.mk

Image