Дванаесет грешки кои претприемачите најчесто ги прават при започнување на бизнис

Грешките се дел од нашиот секојдневен живот. Некои грешки нема да не чинат ништо, но некои од нив можат да бидат скапи и катастрофални. Затоа мора да се избегнат грешките што можат да донесат катастрофа во нашиот бизнис или живот. Но, исто така, некои грешки може да бидат добри затоа што можеме да научиме нешто ново од истите.
Сепак, грешките се нешто што не е извршено правилно или онака како што треба или нешто што го правиме во погрешна насока.
Периодот на започнување на бизнис претставува еден од најчувствителните периоди за бизнисот и за животот на еден претприемач. Започнувањето на бизнисот е проследено со:

 • Недостатокот на финансии
 • Недостаток на потрошувачи
 • Недостаток на време за да го развиваат бизнисот.

Поради тоа многу е важно во овој суштински период за бизнисот да не се прават некои „глупави“ грешки што можат да го уништат бизнисот уште во раните фази. Најчестите грешки кои претприемачите може да ги направат во период на започнување на бизнис и кои понекогаш можат да бидат катастрофални за успехот на бизнисот се:

 1. Бизнис идејата не решава никаков проблем на пазарот. Секој бизнис продава нешто. Оној што плаќа за тоа нешто плаќа затоа што очекува дека ќе му биде решен проблемот. Доколку бизнисот не решава нечиј проблем тогаш тоа и не е бизнис.
 2. Започнуваат бизнис без истражување на пазарот. Секој почеток треба да има претходница од истражување на пазарот. Без соодветно истражување на пазарот нема да се знае кои производи и услуги да се понудат и за кои производи и услуги потрошувачите се спремни да одвојат пари.
 3. Сакаат да започнат и започнуваат бизнис, за кој не поседуваат вештини.
 4. Бизнисот кој го започнуват не им е забавен. Често пати се водат од заработката пред се. Иако, треба она што ќе го работат да им биде забавно и да го сакаат.
 5. Немаат доволно пари за започнување на бизнис, а сепак започнуваат. Поради слабата проценка на потребни инвестиции влегуваат во бизнис за кој немат финансиски капацитет.
 6. Немаат трпеливост. Секој бизнис бара трпеливост. Не постојат лесни пари. Можеби за да се почувствуват првите поволности ќе поминат две до три години.
 7. Не вработуваат за да го развиваат сопствениот бизнис. Не гледаат во вработување на луѓе како процес на развој и раст на сопствениот бизнис туку како трошок. Иако тој трошок може скапо да ги чини подоцна.
 8. Мислат дека се можат да направат сами. Една од најголемите грешки. Што од недоверба во други луѓе, што од страв за ширење на бизнисот.
 9. Не го планираат започнувањето на бизнисот.
 10. Потрошувачите не им се едиствената движечка сила.
 11. Немат знаење од менаџментот. Кога тогаш бизнисот ќе бара менаџирање. Некои побргу, некои подоцна. Без доволно знаење од менаџментот постои опасност од губење на потенцијалот на бизнисот кој бргу се развива.

Не користат ментори. Ова се грешки од типот што не прифаќат добронамерни бесплатни совети, а во исто време не бараат професионална помош од консултанти.