Бизнис совети – пресметајте ја вредноста на постојаните и новите клиенти

Во основа има три начини за да се развие бизнисот, имено:

  1. со добивање на нови клиенти
  2. со зголемување на уделот во паричникот
  3. со зголемување на зачестеноста на трансакции со постојаните клиенти

Оттука, утврдувањето на вредноста на клиентот може да биде многу корисно. Постои дефинитивно разлика во начинот на кој гледаме на потенцијален клиент кој вреди    $ currency_symbol $ 50 наспроти $ currency_symbol $ 50 000 за Вашиот бизнис.

Подолу е формула која можете да ја користите за таква пресметка:

Вредноста на базата на постоечките клиенти ($) = N x V x F

N = број на клиенти (број)

V = просечен износ потрошен од клиентите на Вашиот бизнис (вредност)

F = бројот на пати годишно што тие го трошат горенаведениот износ на Вашиот бизнис (зачестеност).

Вредноста на секој нов клиент што го додавате = ($ x Y) / N

$ = вредноста на постоечката база на клиенти

Y = број на години каде што клиентот останува со Вашиот бизнис

N = број на клиенти.

Оваа информација Ви дава подобар увид во вредноста на Вашата постоечка база на клиенти и на нови клиенти.

Има уште неколку прашања на кои одговорите може да ви помогнат за да ги фокусирате Вашите маркетинг активности и да добиете  максимални резултати.

  • Кои се шемите на трошење на Вашите клиенти? (Ова обезбедува увид кои производи и услуги се продаваат најдобро.)
  • Како клиентите слушнале за Вашиот производ или услуга? (Ова Ви овозможува да одредите кои маркетиншки елементи функционираат најдобро, за да можете повеќе да ги користите.)
  • Наведете ги Вашите постоечки клиенти (исто така да им пристапите за да купат други производи или услуги од Вас – со цел да да направите специјални понуди).